Innovador del pequeño comercio

Rafa Ballester 12.jpg

Texto e imagen: Ultima Hora
Presentació ICOMERÇ: Discurs del President d'AFEDECO

Rafael Ballester.jpg

Honorables autoritats : Sra. Presidenta, Sr. Conseller, Sra Directora General i demés presents , bon dia.

Des de la vocació d'AFEDECO en fer del nostre Comerç un col·lectiu més modern, més ajustat a l'actual demanda social i dotar-lo dels mecanismes dinamitzadors que ens permetin esser sostenibles en el temps, no només ens sentim identificats i compromesos amb el programa que es plasma en el ICOMERÇ , sinó que el mateix s’adapta en gran manera a la nostra filosofia i a l’argumentari defensat pel nostre sector i que ha estat part important del nostre programa com a patronal des de fa molt de temps.

És cert que des d´ AFEDECO defensem un model de Comerç mediterrani que faci viure els nostres pobles i les nostres ciutats.Un Comerç de proximitat que estigui dins el nuclis urbans , allà on viu la gent,un Comerç que no consumeixi territori, un bé tan escàs a la nostra comunitat, un Comerç que no necessiti de grans infraestructures per que la gent hi pugui arribar, un Comerç en el que els seus clients no necessitin vehicles per anar-hi, en definitiva, un Comerç sostenible adaptat al seu entorn.Distribuir contenido